Gaudi Second World Congress Barcelona

 

El Congrés presentarà a la comunitat científica una nova història de Gaudí:

Presentació d’estudis inèdits, documents i obres de Gaudí, centrats, encara que no de manera exclusiva, en el Park Güell (Patrimoni de la Humanitat), la Torre Bellesguard i les últimes investigacions i innovacions sobre arquitectura, estructura, il·luminació, disseny interior, gastronomia, vida urbana i filosofia.

Propagació d’un Gaudí absolut, els seus valors, les seves solucions i aplicacions pràctiques en el segle XXI, en camps com l’arquitectura, l’enginyeria, el disseny, els negocis, la creativitat, el turisme i l’audiovisual, entre d’altres.
Noves oportunitats: MBA i altres màsters, càtedres universitàries, nous àmbits de recerca. Cerimònia de reconeixement i homenatge als investigadors internacionals.

D’acord amb la diversitat d’àmbits de les conferències, els destinataris potencials són:

En l’àmbit de la recerca, els estudiosos i investigadors de l’obra, el pensament i l’entorn històric, social, etc., d’Antoni Gaudí i dels camps d’interès de l’artista, des dels afers socials fins a l’esport, la cultura i l’espiritualitat, entre d’altres, que vulguin presentar ponències, comunicar els resultats de la seva recerca o assistir al Congrés per conèixer l’estat de la qüestió dels estudis gaudinians.
En l’àmbit de la creativitat, empreses i organitzacions que treballen amb models, mètodes, processos i sistemes de treball, siguin directes o derivats de Gaudí.

Llegir més