Albert Samper (Barcelona)

Llicenciat en Arquitectura i Màster en Teoria i Pràctica en el Projecte Arquitectònic per la UPC (ETSAB). Doctor, Ph.D. per la Universitat Rovira i Virgili en el Programa de Doctorat d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació. La línia central de la seva investigació és l’anàlisi geomètric d’elements arquitectònics i aquesta la desenvolupa en el Grup d’Investigació “Applied Geometry”.
Actualment és professor de diverses assignatures d’Expressió Gràfica de l’ETSA-URV. Els seus principals camps d’interès són l’aplicació de la geometria al patrimoni, a l’urbanisme i la construcció.