Blas Herrea (Barcelona)

Geòmetra i doctor, Sc.D. en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és professor Titular d’Universitat a la Universitat Rovira i Virgili. La línia central de la seva investigació és l’anàlisi geomètric d’elements arquitectònics i l’aplicació de la Geometria Diferencial en l’enginyeria. Tots aquests treballs els desenvolupa sent el Invesigador Principal del Grup de Recerca de la URV “Applied Geometry”.