Comitè Científic

Josep Maria Tarragona i Clarasó

Biògraf d’Antoni Gaudí.

Enginyer Industrial (Universitat Politècnica de Catalunya) i llicenciat en Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona). Com a escriptor i historiador, ha produït diverses monografies i articles sobre Gaudí. Molts d’ells es troben al seu web www.antonigaudi.org.

Ha publicat diversos llibres, entre ells Vidal i Barraquer, De la República al Franquisme (Barcelona, 1998), Gaudí, biografia de l’artista (Barcelona, 1999), Gaudí, Bozy architekt (Varsòvia, 2002), Antoni Gaudí, un arquitecto genial (4a ed., Barcelona, 2011), Gaudí, l’arquitecte de la Sagrada Família – biografia breu (Barcelona, 2012), Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Família – biografia breve (Barcelona, 2012), Chartres cathedral, Gaudí and La Sagrada Família (Barcelona, 2012), La catedral de Chartres, Gaudí i la Sagrada Família (Barcelona, 2012), La catedral de Chartres, Gaudí y la Sagrada Família (Barcelona, 2012), La cathédrale de Chartres, Gaudí et la Sagrada Família (Barcelona, 2012), La cattedrale di Chartres, Gaudí e la Sagrada Família (Barcelona, 2012).

També ha publicat articles, entrevistes i opinions, com«La Sagrada Família en la Barcelona postolímpica» (El Periódico, 30-VI-1990), «Subastar las obras de Gaudí» (El Periódico, 1-II-1991), «Vidal i Barraquer y Gaudí» (La Vanguardia, 20-I-1999), «Gaudí y el Cercle Artístic de Sant Lluc» (La Vanguardia, 31-V-1999), «Gaudí era profundamente catalán y del Baix Camp» ( Diari de Tarragona, 9-VIII-1999), «Una biografia de Gaudí mostra el Gaudí més religiós i nacionalista» (Avui, 12-VIII-1999), «Josep Maria Tarragona publica una biografia de l’arquitecte Antoni Gaudí» (El Punt, Tarragona, 16-VIII-1999), «L’ancià de la barba blanca». (El País, quadern, 9-IX-1999), «Pasión por Gaudí» (Diari de Tarragona, Reus, 6-X-1999), «Pinzellades sobre el geni» (Avui, 28-X-1999), «¿Gaudí mendigo?»(La Vanguardia, 31-X-1999), «El Gaudí desconocido» (Diari de Tarragona, 17-XI-1999), «La descoberta d’una nova obra i una carta autògrafa de Gaudí » (El País, quadern, 10-V-2001), «Salvar la escuela de la Sagrada Família» (La Vanguardia, 6-II-2002), «Gaudí i la fundadora de Blanquerna» (Avui, 13-III-2003), «Razones para una beatificación » (La Vanguardia, grandes temas, XI-2010), «Una nau per a l’home» (El Periódico, 4-XI-2010), «Tenir cura de Gaudí – Montserrat Rius (1910-2012)» (La Vanguardia, 4-I-2013), «L’empremta gaudiniana de Manyanet» (La Vanguardia, 13 – IV-2014).

Dóna conferències sobre la vida i l’obra de l’arquitecte i és l’autor de la “biografia documentada” que el Vaticà utilitza per al procés de beatificació d’en Gaudí.