Comitè de Honor

Dídac Ramírez i Sarrió

Rector de la Universitat de Barcelona des del 2008

És doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, professor d’Economia i catedràtic. Ha ocupat diferents càrrecs institucionals a la UB: vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i vicerector d’Economia i Administració.

Ha estat director del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la UB i ha presidit la Societat Catalana de Filosofia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. També ha estat responsable del Grup de Recerca d’Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa (IAFI), del qual continua formant part, i membre del Grup Consolidat d’Innovació Docent Noves Metodologies per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge en Matemàtica Financera i Actuarial. També ha estat tresorer del Futbol Club Barcelona.